برچسب: کاربرد اندیکاتور چیست

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (به انگلیسی Indicator)، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی به ...

Recommended.

Trending.